Test Sites
Den Danske Hjemmeside

Den danske del af hjemmesiden anvendes hovedsagligt som en kommunikationsplatform. Den er ikke ment som en parallelversion af den engelske del af hjemmesiden, hvis formål er mere repræsentativt.

Netværket af testgrunde ligger på den engelske side, da det i lige så høj grad er et udstillingsvindue, som det er en arbejdsplads.

Nyheder fra Danish Soil Partnership

Udsendte nyhedsbreve og tilmelding til nyhedsbrev

DSP nyhedsbrev - Markedsanalyse for nære markeder
DSP nyhedsbrev - program for NICOLE-ICCL konference klar
DSP nyhedsbrev - Call for abstracts
DSP nyhedsbrev – Gå-hjem møde med NICOLE
DSP nyhedsbrev - innovationsudbud på jordforureningsområdet
DSP nyhedsbrev - minikonference om innovationsudbud
DSP Nyhedsbrev – Om følgegruppemødet og Inno MT årsmøde
DSP nyhedsbrev - opdatering om Kina
DSP Nyhedsbrev - følgegruppe, TUP og konfedrencer
DSP Nyhedsbrev - Muligheder i Sverige
DSP Nyhedsbrev 22/12-2015 - Partnerskabet i 2016-2018
DSP Nyhedsbrev 15/12-2015 - Fælles regionale udfordringer
DSP Nyhedsbrev - Markedsanalyser
Nyhedsbrev 24/09-2015, Produktkatalog på State-of-Green
Nyhedsbrev 19/08-2015, Branchemøde
Nyhedsbrev 07/07-2015 - TUP
DSP Nyhedsbrev 26/06-2015
Nyhedsbrev 01/06-2015, Møde om Kina
Nyhedsbrev 20/05-2015 - om Consoil
Få noget ud af AquaConsoil
Nyhedsbrev 21/03-2015, kl. 13.28
Materialer fra møder

Dagsordener, referater og materiale til og fra møder i DSP regi

Referat fra styregruppemødet 8. maj 2018
Referat fra Følgegruppemødet 11. juni 2018
Materiale til følgegruppemøde 20. september 2017
Referat fra Styregruppemøde den 23. maj 2017
Materiale til gå-hjem-møde om NICOLE 9. februar 2017
Referat fra Styregruppemøde den 2. december 2016
Referat fra følgegruppemøde den 7. oktober 2016
Referat fra Styregruppemøde den 30. september 2016
Referat fra styregruppemødet 29. juni
Materiale til følgegruppemøde 10. maj 2016