Procesoptimering og energioptimering vedr. fjernelse af klorerede opløsningsmidler i eksisterende og fremtidige afværgeanlæg.

Start date: Mar 25th, 2013
Finish date: Aug 29th, 2014
No description for this project
Contact information

Hasse Milter
Region Zealand
tel. +45 
hmi@regionsjaelland.dk

Associated test sites

No associated test sites found