Freon afdampning fra fjernvarmerør til poreluft og grundvand - evt. undersøgelse af tradionelt hot spot

Start date: Mar 27th, 2013
Finish date: Dec 31st, 2013
No description for this project
Contact information

Karsten Munch Andersen
Central Denmark Region
tel. +45 
Karsten.Andersen@ru.rm.dk

Associated test sites

No associated test sites found