Afpropning af direct push sonderinger (Plugging direct push probings)

Start date: Jan 5th, 2015
Finish date: Jun 10th, 2016

Direct-push sonderinger anvendes i stadig flere undersøgelser, både i kildeområder og til større dybde end hidtil, og ofte med større tæthed end traditionelle boringer. På grund af sonderingernes mindre diameter er det vanskeligere at sikre effektiv afpropning af sonderinger end for traditionelle boringer.

Region Hovedstaden anvender hyppigt sonderinger på deres undersøgelser og har gennemført en opsamling på erfaringer vedrørende praksis og tests med afpropning af disse sonderinger. Erfaringsopsamlingen er udført ved interviews med aktører fra danske regioner, entreprenører og rådgivere, der arbejder med direct-push sonderinger samt en gennemgang af internationale vejledninger på området. Der er endvidere udført beregninger og vurderinger af effekten af afpropning samt risici ved mangelfulde afpropninger.

Erfaringsopsamlingen er suppleret med feltforsøg, hvor regionen har udført en række testsonderinger, hvor der er afprøvet og foretaget sammenligning af forskellige tilsætningsteknikker og afpropningsmaterialer. Sonderingerne er efterfølgende gravet fri til visuel inspektion af afpropningerne.

Project type: Investigation

Project target: Groundwater

Contact information

Nina Tuxen
Capital Region of Denmark
tel. +45 38665597
nina.tuxen@regionh.dk

Associated test sites

No associated test sites found