Styret udstrømning og nedbrydning i et dynamisk miljø

Start date: Nov 16th, 2016
Finish date: Dec 31st, 2017

Der er i projektet udviklet en metode , der muliggør mikrobiologisk prøvetagning samt in-situ forsøg med naturlig nedbrydning af phenoler. På havnearealet syd for Gasværksgrunden i Horsens er der gennem projektet etableret 9 boringer til datauindsamling for det dynamiske havnenære miljø i forhold til tidevands- og stormflodspåvirkning og de deraf afledte hydrauliske, temperatur- samt ilt og salinitetsmæssige ændringer en forureningsfane i dettte miljø påvirkes af. 2 af disse boringer er placeret i forbindelse med etablering af en ny kajindfatning, hvori der er en kntrolleret udstrømning fra havnearealet. Projektet er udført som et samarbejde mellem VIA University College og Region Midtjylland. Projektet er afrapporteret som Miljøprojekt nr. 1976, december 2017 (ISBN nr. 978-87-93614-59-8).

 

Project type: Monitoring

Project target: Surface Water

Project documents
Associated test sites

Gasworks, Horsens

Former gasworks
PAH, phenol, heavy metals and cyanide
Meeting facilities and catering accessible