Anvendelse af drone til termisk kortlægning af forureningsstrømme

Start date: Jan 8th, 2016
Finish date: Nov 15th, 2016

Anvendelse af drone til termisk kortlægning af forureningsudstrømning. Projektets overordnede formål var at afprøve og dokumentere, om termisk kortlægning fra drone kan anvendes som en tidsbesparende og omkostningsreducerende platform til detektion af grundvandsindsivning til havnebassin (Horsens havn) og vandløb (Grindsted Å). Projektet i relation til Horsens Havn udførtes som et samarbejde mellem Drone Systems og Region Midtjylland. Ved Horsens havn er det påvist at der sker en udstrømning af forurenet grundvand med relation til det tidligere Horsens Gasværk. Det specifikke formål ved Horsens havn var at lokalisere indsivningszoner ved spunsvæg til havnebassin. Etablerede udløb havde en meget tydelig temperatur kontrast, det var ikke muligt at skelne anden markant udstrømning fra spunsen. Termograferingen gav desuden indikationer af opblandingszonens udbredelse. Projektet er afrapporteret.

Project type: Mapping

Project target: Surface Water

Associated test sites

Gasworks, Horsens

Former gasworks
PAH, phenol, heavy metals and cyanide
Meeting facilities and catering accessible