Geologisk og hydrogeologisk karakterisering af forurende grunde

Start date: Jan 8th, 2016
Finish date: Dec 31st, 2017

Udviklingsprojekt om geologisk og hydro-geologisk karakterisering af forurenede grunde.Det undersøges, hvorledes meget højopløste geologiske og hydrogeologiske modeller, og de dertilhørende stoftransportmodeller, kan forbedre grundlaget for dels risikovurdering fra jord- og grundvands-forurening og dels øge sandsynligheden for at en given oprensning sker på det bedst mulige grundlag. Geofysiske metoder og deres anvendelighed i urbane områder testes. Desuden undersøges hvor stor indflydelse hydrauliske barriere og antropogene lag potentielt har på en forureningsudbredelse. Best practice for detaljerede geologiske og hydrologiske voxelmodeller med diskretisering på 1x1x0,5 m afsøges. Projektet udføres som et samarbejde mellem VIA University Collge, Rambøll og Region Midtjylland. Projektet afrapporteres medium 2017.

Project type: Investigation

Project target: Surface Water

Associated test sites

Gasworks, Horsens

Former gasworks
PAH, phenol, heavy metals and cyanide
Meeting facilities and catering accessible