Test af sporgasundersøgelser og differenstrykmålinger

Start date: Oct 4th, 2021
Finish date: Dec 22nd, 2021

Projektet omhandler test af sporgasundersøgelser og differenstryk mv., og har følgende delformål:

 

  1. Kan differenstrykmålinger anvendes til at forudsige, om sporgassen kommer frem til et givent punkt, og måske afsløre døde områder, hvor gassen ikke kan forventes at komme frem?
    Herved opnås viden og mulighed for undervejs at ændre testen med flere injektionspunkter mv.
  2. Kan differenstrykmålinger bruges til at fastlægge nødvendigt driftsflow og/eller nødvendig påført ændring af differenstryk?
    Herved kan forbruget af sporgas indstilles til det nødvendige, og ikke som nu, hvor der muligvis overdoseres betydeligt.
  3. Kan differenstrykmålere anvendes til at forudsige tid til fuld dækning med sporgas under det undersøgte terrændæk?
    Udbredelsestiden kan evt. udnyttes til andre undersøgelser.

Det er DGE, der er rådgiver, og undersøgelserne er udført og afrapporteret.

Undersøgelserne viste, at det ved måling af differenstryk ser ud til at være muligt at forudsige området for udbredelse af sporgas, og at det også kan være med til at udpege døde områder, hvor gassen ikke udbredes i samme grad.

Differenstrykmålerne viste sig også meget anvendelige til at vælge et startflow for sporgassen, idet der sås næsten momentan påvirkning af differenstrykket i de sonder, hvor trykket blev påvirket.

Forudsigelse af tiden til gennembrud af sporgas ved et observations­punkt kan i praksis være meget svær, idet konstruktioner, tracéer mv vil påvirke udbredelsen. Ved nyetablerede gulve med kendt opbygning af et ventilationslag, kan det sandsynligvis være muligt at forudsige tiden for fuld dækning med gas under et terrændæk.

Datagrundlaget er for spinkelt til at konkludere noget endeligt ud fra projektet.

Contact information

Lone Egeris Lund
Central Denmark Region
tel. +45 78411926
Lone.Egeris@ru.rm.dk

Associated test sites

Testhuset, Roslev

På ejendommen Rybjergvej 3, Roslev (TESTHUSET) blev der opført en ny bygning i 1963, der i perioden 1963 – 1973 fungerede som renseri og beboelse. I perioden 1973 til 2019 har der udelukkende været beboelse. Siden 2019 har ejendommen været anvendt som testhus af Region Midtjylland. Renseridriften mellem 1963-73 har givet anledning til en kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler i jord, grundvand og poreluft.

 

TESTHUSET er en et-plans hus på 163 m2 med en garage på 18 m2, beliggende på en 247 m2 stor grund.

 

Nærmere oplysninger om testhuset og om udviklingsprojekter i tilknytning til testhuset kan løbende følges på testhusets egen hjemmeside www.testhus.rm.dk

Partners
DGE